POLITIKA PRIVATNOSTI

Dobro došli u Politiku privatnosti elektronske prodavnice WIN-BAG!
U ovom dokumentu pronaći ćete sve informacije od značaja koje se tiču zaštite Vaših podataka o ličnosti, saznaćete koja su Vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite u situaciji kada WIN-BAG prikuplja i obrađuje Vaše podatke.

WIN-BAG SHOP preduzeće za trgovinu na malo posredstvom pošte ili interneta, sa sedištem na adresi 20. Oktobra 8, Beograd, registrovano pod matičnim brojem: 64102117, PIB: 109335956 (u daljem tekstu: „WIN-BAG” ili „Mi”) u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

Imajući u vidu da smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da Vam pružimo sve neophodne informacije, na jasan, razumljiv i transparentan način, sačinili smo ovu Politiku privatnosti (dalje: „Politika”) kako bismo ostvarili taj cilj. Sa jedne strane zadovoljstvo, a sa druge sigurnost naših kupaca, klijenata i fizičkih lica kod naših poslovnih partnera (dalje: „Lica”) su naš najveći prioritet, te smo veoma posvećeni zaštiti privatnosti svih navedenih lica.

Stoga, molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste u potpunosti razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

Ko je rukovalac podacima o ličnosti?
Definicije u Politici
Primena Politike
Kako i kada prikupljamo Vaše podatke o ličnosti?
Vrsta podataka, svrha i osnov
Gde i kako čuvamo Vaše podatke?
Obrađivači podataka o ličnosti
Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
Vaša prava
Stupanje na snagu i izmene Politike
1. KO JE RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI?
WIN-BAG je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako bismo Vam omogućili da na što jednostavniji način ostvarite Vaša prava, odredili smo lice koje je posebno zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti. U slučaju da imate pitanja ili nedoumica u pogledu zaštite Vaših podataka, možete kontaktirati ovo lice slanjem email-a na adresu: office@win-bag.rs. ili pozivom na broj telefona: 064 47 47 488

2. DEFINICIJE U POLITICI
1 „E-prodavnica” podrazumeva elektronsku prodaju koja se obavlja putem Sajta i koja nudi proizvode iz asortimana trgovca WIN-BAG.
2 Gost jeste Kupac koji obavlja porudžbinu proizvoda bez registracije naloga na Sajtu.
3 „Korisnik Sajta” obuhvata svako fizičko lice koje pristupi Sajtu, nezavisno od toga da li se registrovalo ili je poručilo proizvode preko Sajta u svojstvu Gosta.
4 „Lice” ili „Vi” jesu sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama, nezavisno da li su Korisnici Sajta, Gosti ili Registrovani korisnici.
5 „Obrađivač” je svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Rukovaoca.
6 „Opšti uslovi poslovanja” predstavljaju uslove poslovanja koji čine sastavni deo Ugovora koji zaključujete sa WIN-BAG i koji su dostupni na Sajtu.
7 „Podatak” se odnosi na podatak o ličnosti, odnosno podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka. U podatke o ličnosti ne svrstavaju se podaci koji se odnose na entitete poput pravnih lica, životinja ili slično. Međutim, ukoliko podatak o nekom pravnom licu može da dovede do identifikacije nekog fizičkog lica, takav podatak se smatra podatkom o ličnosti.
8 „Politika kolačića” se odnosi na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.
9 „Poverenik” je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.
10 „Registrovani korisnik” je lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.
11 „Rukovalac” se odnosi na WIN-BAG kao subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju Podaci.
12 „Saglasnost” se odnosi na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice starije od 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Lica mlađa od 15 godina mogu dati saglasnost preko svojih roditelja/staratelja. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.
13 „Sajt” se odnosi na web sajt na adresi https://win-bag.rs/.
14 „Zakon” označava Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.
Ostali termini koji su u Politici napisani velikim slovom su definisani u Opštim uslovima poslovanja.

3. PRIMENA POLITIKE
Ova Politika se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

Korisnici Sajta nezavisno od toga da li su posetioci ili Registrovani korisnici,
Kupci.
Politika se primenjuje samo na podatke o ličnosti fizičkih lica, kako je objašnjeno u odeljku Definicije u Politici.

4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?
WIN-BAG može na nekoliko različitih načina da prikuplja Vaše Podatke.

Najčešće podatke prikupljamo direktno od Vas – kada pristupite našem Sajtu, prilikom kupovine i/ili naručivanja proizvoda od nas, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje zbog čega nam podatke direktno dostavljate.

WIN-BAG naročito vodi računa o Vašim podacima koje prikupljamo u marketinške svrhe. Obrada Vaših podataka u marketinške svrhe će se vršiti isključivo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo, a u svakom momentu možete odlučiti da povučete svoju saglasnost datu na takvu obradu.

Pojedine podatke prikupljamo automatski, kada koristite naš Sajt. To su podaci poput IP adrese, vrste uređaja, vrste pretraživača i druge tehničke informacije. Većina navedenih podataka nam je neophodna kako bismo Vam pružili potpuno korisničko iskustvo našeg Sajta. U tom smislu, ukoliko ne želite da nam otkrijete podatke o ličnosti koji su nam neophodni, ne možemo garantovati da će pružene informacije i usluge u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

5. VRSTA PODATAKA, SVRHA I OSNOV
REGISTRACIJA NALOGA
Svrha prikupljanja: Ukoliko želite da izvršite kupovinu proizvoda putem naše e-prodavnice ili kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija našeg Sajta, možete registrovati nalog na Sajtu. Registracija korisničkog naloga nije obavezna, a Vaš nalog uvek možete obrisati.

OBRADA PORUDŽBINA
Svrha prikupljanja: Kako bismo mogli da obradimo Vašu porudžbinu i izvršimo isporuku proizvoda, neophodno je da sa nama podelite određene podatke o ličnosti, koji su neophodni za izvršenje kupoprodajnog ugovora. U tom smislu, podaci su nam neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora, za naplatu proizvoda, dostavljanje poručenih proizvoda, kao i za upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija.

Podaci koje prikupljamo: Ime i prezime, email adresa, broj telefona, adresa, grad, poštanski broj.

Osnov obrade: Obrada je neophodna za izvršenje ugovora o prodaji koji zaključujemo sa Vama ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ne bi bilo moguće ni zaključenje ni izvršavanje ugovora.

PODRŠKA KUPCIMA
Svrha prikupljanja: Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva podrška u vezi sa poručenim proizvodima ili korisničkim nalogom, možete nas kontaktirati putem Sajta, email-a ili telefona (na primer, radi dodatnih informacija, načinu da ostvarite svoja prava, dodatnim upitima, reklamacijama, pravu na odustanak ili zamenu proizvoda i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno rešimo o zahtevu koji ste nam uputili.

Podaci koje prikupljamo: Prikupljamo sledeće podatke: ime, broj telefona, email, broj tekućeg računa i adresu stanovanja u slučaju reklamacije, kao i druge podatke vezane za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite.

Osnov obrade: Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja podrške Kupcima. Obrada se vrši i na osnovu našeg legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili našoj službi za pomoć Kupcima.

INFORMISANJE O IZMENAMA OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA ILI POLITIKE PRIVATNOSTI
Svrha prikupljanja: Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Opštih uslova poslovanja ili Politike privatnosti.

Podaci koje prikupljamo: Email adresa.

Osnov obrade: Obrada se vrši u cilju ostvarenja našeg legitimnog interesa, ali i interesa samih Kupaca, kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Kupce i kako bi Kupci mogli da razmotre da li su izmene od uticaja na njih. Ukoliko ne raspolažemo Vašim podacima za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a obaveštenje o izmeni ćete moći da vidite na našem Sajtu.

Pored navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Politikom kolačića

6. GDE I KAKO ČUVAMO VAŠE PODATKE?
Veoma smo posvećeni čuvanju Vaših podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, kao i od neovlašćenog pristupa Vašim podacima o ličnosti. Sa tim ciljem, implementirali smo primerene tehničke i organizacione mere, poput kontrole fizičkog pristupa, enkripcije podataka, sigurnosti lozinke.

Ipak, molimo Vas da imate u vidu da sigurnost podataka na internetu nikada ne može biti 100%, te ni mi nismo u mogućnosti da potpunosti eliminišemo svaki rizik u vezi sa čuvanjem Vaših podataka. Ipak, WIN-BAG će uložiti maksimalni napor i uraditi sve što je u okviru naših mogućnosti kako bismo obezbedili sigurnost i poverljivost podataka koje obrađujemo.

Najveći broj Vaših podataka biće sačuvan u elektronskom obliku, uz primenu standardnih sigurnosnih principa i procedura.

7. OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI
Sa ciljem postizanja najvišeg standarda u pružanju naših usluga, WIN-BAG koristi usluge trećih lica, koja nam pomažu u ostvarenju tog zadatka. U svakom trenutku nastojimo da Vam omogućimo brzu, ugodnu i sigurnu kupovinu.

8. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?
WIN-BAG čuva Vaše podatke samo dok postoji svrha i osnov za to u skladu sa Zakonom. Podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz ugovornog odnosa, obrađivaćemo sve dok traje ugovorni odnos sa licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada smo u obavezi da podatke čuvamo i nakon okončanja ugovornog odnosa sa licem na koje se podaci odnose, na osnovu relevantnih zakona, saglasnosti lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa licem na koje se podaci odnose).

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija, odnosno za izvršenje ugovora, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti obrađujemo u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja Vaše saglasnosti.

9. VAŠA PRAVA
Kao licu čiji se podaci o ličnosti obrađuju, Zakon Vam garantuje određena prava. To su:

PRAVO PRISTUPA
U svakom trenutku imate pravo da nam uputite zahtev radi dobijanja informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Vaš zahtev možete uputiti na sledeću email adresu: office@win-bag.rs. Tražene informacije ćemo Vam pružiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U izuzetnim okolnostima, kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, u takvim situacijama uredno ćemo Vas obavestiti o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa Vašim zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o Vašem pravu na podnošenje pritužbe Povereniku.

PRAVO NA ISPRAVKU
Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci koje smo o Vama prikupili netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da zahtevate njihovu ispravku, upućivanjem zahteva na sledeću email adresu: office@win-bag.rs

PRAVO NA ZABORAV (BRISANJE PODATAKA)
Imate pravo da tražite da obrišemo Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

Vaš zahtev možete uputiti na sledeću email adresu: office@win-bag.rs

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE
Na raspolaganju imate i mogućnost da, u određenim situacijama, ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, u pojedinim procesima ili u potpunosti. Ovo Vaše pravo možete ostvarivati u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu Povereniku, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

PRAVO NA PRIGOVOR
Ukoliko je naš legitimni interes osnov za obradu Vaših podataka, imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

PRAVO NA OPOZIV SAGLASNOSTI
Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem email-a na office@win-bag.rs

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

PRAVO NA OPOZIV SAGLASNOSTI
Za sva dodatna pitanja, nedoumice ili zahteve u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava na privatnost, molimo Vas da nam se obratite na:

e-mail adresu: office@win-bag.rs
kontakt telefon: 064 47 47 488
Svaki od ovih kanala komunikacije mora nam omogućiti Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

U slučaju da smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

10. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE
Ova Politika stupa na snagu dana 01.10.2022. godine.

Informacije o obradi podataka o ličnosti ažuriramo redovno i blagovremeno, u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa.

Važeća verzija Politike će uvek biti objavljena na našem Sajtu na vidljivom mestu i ažurirana pravila iz Politike će se primenjivati od trenutka kada objavimo ažuriranu Politiku na našem Sajtu. U slučaju da dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno ćemo Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom.