OPŠTI USLOVI
Dobrodošli u e-prodavnicu WIN-BAG

U nastavku su sadržani opšti uslovi koji se primenjuju na svaku kupovinu putem sajta WIN-BAG, te Vas molimo da ih pažljivo pročitate pre kupovine u našoj e-prodavnici. Na taj način ćete biti obavešteni o svim pravima i obavezama koje imate kao kupac naših proizvoda. Poručivanjem i kupovinom putem našeg Sajta, potvrđujete da ste se upoznali sa ovim opštim uslovima i da ih u potpunosti prihvatate.

Kupovinom putem našeg sajta, zaključujete Ugovor o prodaji na daljinu sa

WIN-BAG SHOP
sa sedištem na adresi Republika Srbija, Beograd,
MB: 64102117,
PIB: 109335956

na koji će se primenjivati odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini, Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih propisa Republike Srbije.

WIN-BAG zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Opštih uslova u bilo kom trenutku. Zbog toga je neophodno da ih pre svake porudžbine/kupovine sa našeg sajta ponovo pročitate, kako biste bili blagovremeno upoznati sa eventualnim izmenama ili dopunama.

DEFINICIJE
OPŠTE ODREDBE
PORUČIVANJE
CENE
PLAĆANJE
ISPORUKA
Postupanje prilikom isporuke
Otkazivanje isporuke
ZAMENA PROIZVODA
ODUSTANAK OD UGOVORA
ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
SAOBRAZNOST I REKLAMACIJE
1. DEFINICIJE

1 „Prodavac”, „Mi” ili „WIN-BAG” se odnosi na WIN-BAG SHOP preduzeće za trgovinu na malo posredstvom pošte ili interneta, sa sedištem na adresi 20. Oktobra 8, Beograd, MB: 64102117, PIB: 109335956, broj telefona: 064 47 47 488
2 „Opšti uslovi poslovanja”, „Uslovi” ili „OUP” se odnosi na opšte uslove poslovanja koji se odnose na kupovinu u našoj e-prodavnici.
3 „Kupac” ili „Vi” predstavlja svako fizičko lice koje poruči proizvod(e) putem našeg Sajta ili je zainteresovano da poruči proizvoda putem našeg Sajta.
4 „Korisnik Sajta” predstavlja svako lice koje pristupi i koristi naš Sajt.
5 „Gost” predstavlja svakog Kupca koji kupuje naše proizvode bez registracije na Sajtu.
6 „Registrovani korisnik” predstavlja svakog Korisnika Sajta koji je registrovao nalog na Sajtu.
7 „Potrošač” jeste svako fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača.
8 „Kupoprodajni ugovor” ili „Ugovor” se odnosi na ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda Prodavca, koji uključuje odredbe OUP, kao i eventualne posebne uslove ugovorene između Ugovornih strana.
9 „Sajt” označava sajt WIN-BAG, dostupan na sledećoj adresi: https://win-bag.rs/.
10 „Politika privatnosti” se odnosi na poseban akt koji sadrži objašnjenja o načinu obrade Vaših podataka u vezi sa korišćenjem Sajta i u vezi sa kupovinom putem naše e-prodavnice
11 „Politika kolačića” predstavlja poseban deo Politike privatnosti koji sadrži informacije i pravila o prikupljanju podataka na Sajtu pomoću kolačića.
12 „Ugovorne strane” su Kupac i Prodavac zajedno.
2. OPŠTE ODREDBE
Opšti uslovi poslovanja primenjuju se na celokupno poslovanje Prodavca, što obuhvata ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku i račune, kao i sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda.
Svi posebni uslovi koji odstupaju od OUP, a naročito uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno izričito ugovoreni i pisanim putem potvrđeni od strane Prodavca.
Sajt i e-prodavnica WIN-BAG nisu namenjeni licima mlađim od 15 godina.
3. PORUČIVANJE
Poručivanje naših proizvoda može se izvršiti isključivo putem Sajta.
Kupac ima mogućnost izbora poručivanja proizvoda u svojstvu Gosta ili u svojstvu Registrovanog korisnika. Ukoliko je prilikom prethodne kupovine već registrovao svoj nalog, Kupac može izvršiti poručivanje putem istog naloga.
Poručivanje proizvoda koji Vam odgovara i koji odlučite da kupite možete izvršiti klikom na dugme Dodaj u korpu. Sadržaj korpe možete ažurirati ili izmeniti u bilo kom trenutku pre potvrđivanja porudžbine. Nakon što dodate u korpu sve proizvode koje želite da poručite, klikom na dugme Nastavi ka plaćanju bićete preusmereni na stranicu na kojoj je potrebno navesti podatke za dostavu poručenih proizvoda. Na tom mestu, potrebno je da unesete podatke za dostavu u poseban formular predviđen za to, nakon čega ćete potvrditi svoju porudžbinu klikom na dugme Sledeće.

Potvrđivanjem porudžbine na Sajtu u svojstvu Kupca, potvrđujete sledeće:

da su Vam poznati Opšti uslovi poslovanja, odnosno da Vam je pružena stvarna mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom,
da su Vam, pre potvrđivanja porudžbine na Sajtu, na jasan i razumljiv način u skladu sa obavezom obaveštavanja Kupca pružena sva neophodna obaveštenja od strane WIN-BAG, kao i
da u svojstvu Kupca dajete svoju saglasnost na Opšte uslove poslovanja.
Obaveza obaveštavanja u smislu tačke 2. naročito obuhvata informacije o:

osnovnim obeležjima robe;
Prodavcu – poslovno ime, matični broj, adresu sedišta i broj telefona;
prodajnoj ceni, načinu obračuna prodajne cene i svim dodatnim troškovima, poput troškova isporuke koje snosi Kupac;
načinu plaćanja, načinu i rokovima isporuke i o načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
načinu izjavljivanja reklamacija i mestu prijema reklamacija, kao i o načinu postupanja Prodavca po njima;
zakonskoj odgovornosti zbog nesaobraznosti proizvoda;
uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu nesaobraznosti;
uslovima za raskid Ugovora.
Po izvršenoj porudžbini, na email adresu koju ste naveli u formularu za poručivanje stići će automatski mail kojim potvrđujemo prijem Vaše porudžbine. Naša služba internet prodaje će odmah po prijemu porudžbine izvršiti proveru da li je poručeni proizvod raspoloživ, o čemu ćemo Vas obavestiti u roku od najviše 5 radnih dana.

U slučaju da nismo u mogućnosti da Vam dostavimo željeni proizvod, nakon što Vas obavestimo o tome Vaša porudžbina će se smatrati otkazanom.
Ukoliko je moguća isporuka jednog dela Vaše porudžbine, naša služba internet prodaje će Vas obavestiti o tome. U tom slučaju, uz Vašu saglasnost, izvršićemo isporuku dela porudžbine koji je raspoloživ.
Ukoliko smo u mogućnosti da u celosti izvršimo Vašu porudžbinu, poslaćemo Vam mejl potvrde porudžbine.
Ukoliko imate dodatnih pitanja u pogledu Vaše porudžbine, možete nas kontaktirati putem email adrese office@win-bag.rs ili pozivom na broj 064 47 47 488.

4. CENE
Cena svakog proizvoda u dinarima (RSD) naznačena je pored slike proizvoda. Cene uključuju PDV.

Cene istaknute na našem Sajtu važe isključivo za kupovinu putem interneta.

Na Sajtu je prezentovana velika količina proizvoda i moguće je da uprkos uloženim naporima cene nekog proizvoda na Sajtu budu pogrešno označene. Ukoliko WIN-BAG otkrije grešku u ceni proizvoda koju ste naručili o tome ćemo vas obavestiti što je pre moguće i daćemo vam mogućnost da ponovo naručite proizvod po pravoj ceni ili da otkažete porudžbinu.

5. PLAĆANJE
Plaćanje proizvoda naručenih putem EMPORIUM LUX internet prodavnice moguće je izvršiti:

pouzećem, tj. gotovinom prilikom preuzimanja robe na željenoj adresi.
U slučaju plaćanja gotovinom, prilikom preuzimanja paketa kurir će vam predati proizvode koje ste poručili, kao i račun uz njih.

6. ISPORUKA
Proizvodi koje poručite putem našeg Sajta biće dostavljeni na Vašu adresu putem kurirske službe.

Poručeni proizvodi dostavljaju se Vama lično ili licu koje ste naznačili kao primaoca pošiljke u roku od 5 radnih dana, a najkasnije u roku od 30 dana. Isporuka o roku ne predstavlja bitan element Ugovora.

Pošiljka se dostavlja na adresu koju ste naveli u formularu za poručivanje. Isporuka se vrši radnim danima u periodu od 9 do 21 časova.

U slučaju da kurirska služba ne zatekne nikoga na adresi isporuke, kurir će Vas kontaktirati telefonom radi dogovaranja novog termina isporuke. Ukoliko i nakon toga dostavljanje ne bude moguće krivicom Kupca, odnosno lica koje je naznačeno kao primalac pošiljke, Kupac će biti dužan da snosi troškove vraćanja pošiljke Prodavcu, a Ugovor će se smatrati raskinutim.

POSTUPANJE PRILIKOM ISPORUKE
Kupac je dužan da, prilikom preuzimanja pošiljke, u prisustvu kurira vizuelno pregleda paket i zahteva otvaranje paketa kako bi utvrdio da li postoje vidna oštećenja na pakovanju ili poručenom proizvodu.

Ukoliko se ustanovi da proizvod ima vidljive nedostatke, kurir će sačiniti zapisnik o reklamaciji.

Prilikom preuzimanja paketa, Kupac je dužan da potpiše otpremnicu (odnosno račun-otpremnicu), koju kurirska služba zadržava kao potvrdu o preuzimanju pošiljke. Rok za prijavu reklamacije usled oštećenja u transportu je 24h od trenutka preuzimanja poručenih proizvoda.

OTKAZIVANJE ISPORUKE
Kupac ima pravo da otkaže isporuku u bilo kom trenutku, slanjem mejla na office@win-bag.rs.

Ukoliko je isporuka otkazana pre nego što je Prodavac poslao proizvode, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa plaćenog za proizvode i isporuku.
U slučaju otkazivanja porudžbine nakon što je Prodavac poslao proizvode, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju, Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda Prodavcu.
Po otkazivanju isporuke pozivom telefonskog broja, Kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju porudžbine na svoju email adresu.

7. ZAMENA PROIZVODA
U slučaju da, po prijemu paketa sa poručenim proizvodima, utvrdite da Vam ne odgovara veličina ili želite da ga zamenite za neki drugi, možete nas kontaktirati slanjem emaila na adresu office@win-bag.rs ili pozivom na broj telefona: 064 47 47 488.

Zamena isporučenog proizvoda moguća je samo u roku od 30 dana od dana prijema proizvoda.

Zamena nije moguća ukoliko je proizvod vraćen Prodavcu u neispravnom ili korišćenom stanju, odnosno ukoliko nije adekvatno zapakovan.

Troškove vraćanja proizvoda na adresu Prodavca snosi Kupac, osim u slučaju da je Kupcu isporučen pogrešan proizvod ili proizvod sa nedostatkom, u kom slučaju se primenjuju pravila o Reklamaciji

8. ODUSTANAK OD UGOVORA
Kupovina putem WIn-BAG internet prodavnice smatra se kupovinom na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Stoga, ovaj odeljak OUP se odnosi na Kupce fizička lica koja se smatraju Potrošačima.

Ukoliko spadate u kategoriju Potrošača, imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od Ugovora u roku od 14 dana od dana isporuke poručenih proizvoda. Ako ste istom porudžbenicom poručili više proizvoda koji Vam nisu isporučeni istovremeno, rok za odustanak od Ugovora počinje da teče od dana isporuke poslednjeg poručenog proizvoda.

Pravo na odustanak od Ugovora ostvarujete dostavljanjem izjave o odustanku na adresu Prodavca.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na našu adresu. Ukoliko ste izjavu o odustanku poslali elektronskim putem, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa o prijemu Vaše izjave.

U slučaju odustanka od Ugovora, Potrošač je dužan da vrati poručene proizvode na adresu Prodavca bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja izjave o odustanku. Artikal mora biti u ispravnom i nekorišćenom stanju, u originalnom i neoštećenom pakovanju. Uz artikal, Potrošač je dužan da dostavi i račun (odnosno račun-otpremnicu). Sve troškove vraćanja proizvoda Prodavcu snosi Potrošač.

U slučaju odustanka od Ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili zamenu proizvoda za drugi, ukoliko su proizvod i pakovanje dostavljeni Prodavcu u neoštećenom stanju i ukoliko je uz vraćeni proizvod dostavljen račun (odnosno račun-otpremnica). Iznos plaćene cene proizvoda biće vraćen Potrošaču nakon što proizvod bude dostavljen na našu adresu odakle je Potrošaču i poslata. WIN-BAG će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava na račun Potrošača uključujući i troškove isporuke (ukoliko je troškove isporuke snosio Potrošač), a najkasnije u roku od 14 dana od prijema izjave o odustanku od ugovora. Povraćaj sredstava može biti odložen dok ne primimo proizvod koji ste nam poslali ili dok nam ne dostavite dokaz o tome da ste nam poslali proizvod.

Ukoliko vrednost proizvoda bude umanjena usled neadekvatnog rukovanja ili rukovanja proizvodom na način koji prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe, svu odgovornost snosiće isključivo Potrošač. U takvim slučajevima, WIN-BAG ima pravo da Potrošaču vrati umanjenu cenu, a cena će biti umanjena srazmerno umanjenoj vrednosti proizvoda, o čemu odluku donosi Prodavac.

Kada potrošač nema pravo na odustanak od ugovora:

U slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.
9. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
WIN-BAG obrađuje podatke o ličnosti Kupaca u skladu sa propisima Republike Srbije.

Ovi Opšti uslovi poslovanja važe od 01.10.2022.